Citadel Contrast Colour Paint – Feedback needed!

Dette er det som lanseres fra Games Workshop 15. juni / This is a list of items that will be released June 15th

 • 34 farger / 34 colours
 • 2 nye spraybokser med tilhørende maling for pensling / 2 new spray cans with adjoining paint for brushing on
 • Contrast Medium for å tynne ut Contrast Paint / Contrast Medium for thinning Contrast Paint

Les mer hos Warhammer Community / Read more at Warhammer Community

https://www.warhammer-community.com/2019/05/23/contrast-meet-the-rangegw-homepage-post-2fw-homepage-post-2/

Grimfield Games ønsker å tilby pakkkepris på dette i en begrenset periode, men trenger litt innspill på hva dere der ute ønsker. Hvilken løsning passer best for deg?

Grimfield Games wishes to offer bundles with discounts for a limited time, but we need some feedback regarding what you would be most interested in buying.

Den største pakken vil inneholde følgende:

 • 1 av hver av alle 34 farger
 • 1 av hver spray (Wraithbone og Grey Seer)
 • 1 av hver basemaling (Wraithbone og Grey Seer)
 • 1 Contrast Medium
 • 1 Shade brush, medium
 • 1 Paint Pot Holder 6x
 • + hemmelig bonus! (relevant hobbymateriell)

De små pakkene vil inneholde følgende:

 • 11 farger
 • 1 Shade brush, medium